Lepota trećeg doba

Lepota trećeg doba

U poslednje vrem imala sam prilike da se sretnem sa različitim i vrlo zanimljivm ljudima treće dobi  65+. Čula sam njihove priče, zavirila u njihove domove i napunila se jednom posebnom energijom. A i razmišljanjima. Koliko god godina da imam pitanje starosti pa i smrti mi još uvek izgleda daleko. Priznajem kada sam bila mala strah od smrti terala sam fantazijom da dok ja porastem, sigurno će se naći neki lek za besmrtnost. Tokom odrastanja nalazila sam nove načine da utihnem svest o prolaznosti kao što je ideja o presađivanju mozga u  novo telo (uticaj Nindža kornjača) ili zamrzavanje  (uticaj mitova o Volt Dizniju) ili reinkranacija. I dalje me fantazija nije napustila a poslednji koncept kojim sam oduševljena je paralelne realnosti, mnoštvo galaksija u kojima postojimo u drugim oblicima i ideja o putovanje u duše van tela (uticaj knjige Drugo telo, Milorad Pavić).

Verujem da nisam jedina koja povremeno utehu zbog prolaznosti nađe u maštanjima. Psihoanaliza savremenog doba ukazuje da problemi (neuroze) svakodnevnog života davno nisu povezani sa potiskivanjem seksualnosti već sa drugim ključnim pitanjem – smrti i prolaznosti. Kada se osvrnemo oko sebe možemo se uveriti u to jer poslednji godina vlada jedan specifičan narcizam čemu naročito doprinose mas mediji i online prostor. Mladost i lepota su nikad više na ceni pa ne čudi razvoj estetske hirurgije, poplava raznih esteskih zahvata, ulepšavanje do neprepoznatljivosti raznim tehnikama make up, opterećenost vežbanjem ne zbog balansa, dobrog opšteg zdravlja  već zbog očuvanje kulta mladosti i lepote.

Ali šta je sa starošću? Da li je ona ružna sama po sebi i neprivlačna? Da li je treba potisnuti iz svesti i praviti se kao da ne postoji dok nam nagoni prirode ne zakucaju na vrata?

Nema ničega ružnog u starosti. Starimo jer je to prirorodno. Umireno jer je i to prirodno. Iako Microsoft ozbiljno ulaže u istraživanje besmrtnosti još uvek je to prilično neizvesno. Ono dokle genetski  i druge vrste organskog inženjeringa mogu za sad da dosegnu jeste produžetak života. Sve drugo bi bila veštačka tvorevina, pretvaranje žive materije u  neživo ono što se naziva i  inženjering neorganskih bića. Život je fantastičan zato što je pokret i promena. Posebnost ljudi ogleda se u tome što svešću mogu da obuhvate i sagledaju šta život znači. Tamna strana medalje jeste svesnost i o prolaznosti, taj razarajući udarac u stomak pravo iz nesvesnost sa kojim se nekada probudimo pod bremenom misli da će jednom sve to proći, da ćemo prestatiti biti svesni i a ne znamo da li nas i šta nas iza toga čega. Smrt je izvesnost života a starenje je kvalitetna priprema za to.

Treće doba ne mora biti asocijacija na siromaštvo, ružnoću, impotenciju, zaboravljenost, usamljenost, odbačenost, internost, pasivnost, bolesti propadanje. Treće doba može biti asocijacija na integraciju svega postignutog tokom života, na očuvanje i negovanje tela i kapaciteta, na okruženost porodicom i ljubavlju, na očuvano zdravlje i polako pripremanje na večiti put. Pogledala sam nedavno snimak čoveka koji profesionalno trenira fitnes u 80-oj godini. Poznajem ljude koji aktivno pišu knjige i predaju u 82-oj. Starost može biti onakva kakvu je mi definišemo da bude. Ono što treba imati na umu da bi bili psihofizički fit i u 80-oj i zadovoljni sobom i dobom u kome se nalazimo ne smemo terati starost i smrt od nas kao zle duhe. Koliko god da teramo ne možemo zaobići. Ako posmatramo maniju kao jedan od mehanizama tog teranja, uočavamo a paradoksalno manija mnogo vie uvodi u smrt od samog starenja. Da  bismo bili integrisani i funkcionalni u nakon 65-te neohodno je da sada uložimo u to. Da počnemo već sada. Ne samo da ostavljamo fondove za penziju već da gradimo fondove za porodicu i ljubav, telo, za duh i za mentalnu fleksibilnost. Na taj način će nam se investicija kada smo na vrhuncu snage trostruko isplatiti onda kada ta snaga počinje da deluje u manjom energetskom potencijalu.

Priče ljudi koji su u trećem dobu su nam zato izuzeto dragocene. To je kao da vam je Duh budućnosti odškrinuo vrata a odatle treba da uzmete najbolje za sadašnjost kako biste bili zadovoljni plodovima starosti.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *