Donošenje novih odluka

Donošenje novih odluka

Svima su nam poznate one popularne odluke „biću dosledan/na u odnosu sa decom I partnerom”, „od ponedeljka ćemo se hraniti zdravije, jedemo previše slatkiša“, „“ i tome slično. uvodimo nova pravila, u kući svako treba da ima neke obaveze”, i tome slično. Najčešće se odluka pogazi pre nego i dođe vreme da se sa novom odlukom započne. Zašto je to tako? Šta je neophodno da bi se naše svakodnevne, velike ili male, nove odluke, a posebno one koje se odnose na dete I partnera/ku, održale?

Želja za promenom

Prvi uslov koji je neophodno ispuniti, jeste stvarna želja za promenom, čvrsta odluka. Motivi za donošenje novih odluka mogu biti različiti. Često je nova odluka prinudna, pa osoba počinje da razmišljs o ydravijoj israni iz zdravstvenih razloga, straha, kazne i tome slično, ali kada govorimo o dobrovoljnoj odluci za promenom, želja je jedan od ključnih faktora.

Dostižni  i realistični ciljevi

Veoma je važno da je nova odluka zaista i ostvariva. Dakle, nije dovoljno samo poželeti, i čvrsto odlučiti da napravimo neki novi korak, unesemo promenu u svoj život. Potrebno je da je nova odluka realna. Tako je recimo, sa gubljenjem kilograma. Često se desi da osoba, za veoma kratak vremenski period, želi da izgubi nerealno puno kilograma. Veru u ostvarivost nove odluke može pokolebati, ili potpuno obeshrabriti kada osoba primeti da je potpuno nemoguće da postigne ovo što želi, dakle da je  nerealno postavila cilj. Slično je i sa pravilima koja se uspostavljajuprema detetu. Ako ta pravila do sada nisu važila, nije realno očekivati da će ih dete “preko noći” usvojiti. Prema tome, jedna od ključnih stvari jesu dostižni ciljevi. O tome da li smo postavili realne ciljeve, možemo da se konsultujemo i sa drugim ljudima, da čujemo mišljenje drugih i tako olakšamo sebi. Postavljanjem realnih i dostižnih ciljeva, umnogome sebi pomažemo, zato što smo ostvarenjem svakog cilje bliži konačnoj promeni koju želimo da postignemo, odnosno, ostvarenjem svakog cilja, konačna odluka postaje vidljivija.

Ohrabrivanje i podrška

Podrška i ohrabrenje su veoma bitni, prilikom donošenja nove odluke. Značajno je da nas na putu do nove odluke podržavaju ljudi koje volimo i koji nam veruju, ali ono što je još važnije je da budemo podrška i ohrabrujemo sami sebe. Naime, ohrabrivati sebe je, u našem društvu, pomalo neobična i ne tako svakidašnja pojava. Ali, od suštinske važnosti je znati da, i kad nema nikoga u blizini, ko bi mogao da nam uputi neku lepu reč, podstakne da nastavimo tim putem, imamo sami sebe, kao ključni faktor, i napresušni izvor podrške, koji nije uslovljen prisustvom drugih ljudi, i na koji se treba osloniti kad je teško, kad zastanemo, kad poželimo da odustanemo.

 Doslednost

Još jedan od važnih faktora za donošenje nove odluke, jeste doslednost. Kada smo se uverili da želimo promenu, kada smo postavili realistične i dostižne ciljeve, važno je ostati dosledan, i ne odustajati od svog cilja. To nije uvek lako. Postoje otežavajuće okolnosti, umorni smo, navikli smo na prethodno ponašanje, rezultati nisu odmah vidljivi. Dete nam se “umiljava”, partner takođe. Sve to nas vraća korak dalje od nove odluke. Tada je neophodno ostati dosledan, i stalno se podsećati zašto smo odlučili i krenuli na put ka donošenju nove odluke. Preispitivati se i prisećati šta smo sve za sebe do sada uradili, i zašto bi bilo baš dobro da istrajemo.

 

            Donošenje nove odluke nije uvek lak proces. Svi ovi potrebni uslovi možda daju odgovor na pitanje zašto se svaka novogodišnja odluka prekrši već u januaru, i zašto dijetu počinjemo da držimo od ponedeljka, svakog ponedeljka. Ipak, važno je verovati da je promena moguća, dosledno ostvarivati svoje ciljeve, i učestvovati u boljeg, zdravijeg i drugačijeg života i života svoje porodice.

 

Za vas,

 

Lana  Smiljanić Vukadinović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *